Zdjęcie przedstawia dzieci z dyplomami za udział w konkursie.W dniach 5 – 19 listopada 2020 r. po raz 15 z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w ramach spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł” odbył się Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Konkurs został zorganizowany przez Parafię Prawosławną Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach oraz doradcę metodycznego powiatu hajnowskiego. W tym roku konkurs odbywał się w formie on-line.

 

Nasze przedszkole reprezentowali: Kinga Pawluczuk, Michalina Zagrzywiec, Anna Bartoszuk, Daria Karaś, Jan Parfieniuk oraz Patryk Zubrycki.

Wszyscy 6 grudnia w cerkwi w Dubinach zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Rodzicom serdecznie dziękuję za pomoc.

Eugenia Kazimiruk

Zdjęcie przedstawia dzieci z dyplomami za udział w konkursie.