Grupa przedszkolaków wraz z panią pedagog siedzą na dywanie podczas zajęć.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w przedszkolu to szczególnie ważny dzień. Tego dnia sześciolatki odbyły warsztaty z pedagogiem specjalnym pod nazwą "Na niebiesko dla autyzmu”.

 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród dzieci na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, kształtowanie postaw szacunku, tolerancji oraz otwartości. Na znak solidarności z osobami z autyzmem dzieci założyły w tym dniu ubrania w kolorze niebieskim. Podczas zajęć grupa Sówki obejrzała m.in film edukacyjny na temat spektrum autyzmu, dowiedziały się czym charakteryzuje się osoba mająca autyzm i jak może być przez nią postrzegany świat. W trakcie zajęć praktycznych dzieci miały okazję przybliżyć sobie funkcjonowanie osób ze autyzmem poprzez pracę wszystkimi zmysłami takimi jak: zmysł wzroku - przybliżył spojrzenie na świat przez pryzmat okularów w węższym zakresie pola widzenia, zmysł węchu okazał się jednym przyjemny, a innym nie i trudny do odgadnięcia. Pracując zmysłem dotyku poprzez dotykanie slimów nie każdy doświadczył miłych doznań. Dzieci intensywnie pracowały zmysłem słuchu, który towarzyszył w trakcie całych zajęć i jak okazało się jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Przez uważne słuchanie dzieci dowiedziały się o znaczeniu różnych symboli związanych ze spektrum autyzmu. W niebieskich rękawiczkach ukrył się smak, który był bardzo trudny do odkrycia. Mamy nadzieję, iż przekazana wiedza i doświadczenie będą zapamiętaną lekcją na długie lata.

Przygotowały: Iwona Kuryś, Elżbieta Omelianiuk

 

Pedagog prowadzi zajęcia z dziećmi na dywanie. Wszyscy ubrani są na niebiesko. Dzieci oglądają film edukacyjny, uczestniczą w zajęciach, odpowiadają na pytania, biorą udział w eksperymentach sensorycznych rozwijających zmysły. Przedszkolaki wykonują pracę plastyczną, wyklejają symbol puzzla drobnymi niebieskimi motylkami z papieru. Dzieci pozują do wspólnego zdjęcia pokazując wykonaną pracę.