Grupa dzieci gra na scenie przedstawienie. Mali aktorzy przebrani są za różne zwierzątka np. wiewiórka, kogut, żaba19 kwietnia 2024 roku w siedzibie BTSK w Białymstoku odbyła się 49 edycja konkursu zespołów teatralnych w języku białoruskim dla przedszkoli i szkół podstawowych. Konkurs ma wieloletnią tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku wzięło w nim udział siedem zespołów teatralnych. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe z językiem białoruskim „Kolebka”. Dzieci wystąpiły z przedstawieniem „Mucha Piajucha”. Wykazały się pomysłowością, kreatywnością i wspaniale zaprezentowały swoje zdolności aktorskie na scenie. Zadbano o oprawę muzyczną, piękne stroje i dekoracje. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury przyznało grupie teatralnej „Kolebka” – I miejsce i cztery nagrody indywidualne za grę aktorską, poprawność wymowy, ruch sceniczny oraz ogólne wrażenie artystyczne. To ogromny sukces małych aktorów! Serdeczne podziękowania za współpracę dla wszystkich rodziców.

Opracowała: Mirosława Nikonczuk, Volga Viluk

Na zdjęciach dzieci w trakcie przygotowań do występu, charakteryzacji. Wchodzą w rytmie muzyki na scenę, odgrywają swoje role, śpiewają i tańczą. Nagradzane są gromkimi brawami.