Dzieci w ludowych strojach stoją na scenie przed mikrofonami. W tle znajduje się duży ekran, na którym widnieje napis: „eliminacje rejonowe 51 konkursu Piosenka Białoruska”.10.05.2024r. w sali Hajnowskiego Domu Kultury odbył się Konkurs Piosenki Białoruskiej. Organizatorem festiwalu było Towarzystwo Kultury Białoruskiej. Chóry, zespoły wokalne i soliści zaprezentowali swoje muzyczne talenty.

Nasze przedszkole reprezentował chór „Kolebka” z utworem „Pieuniki”, „Prywitalnaja”, a także zaspół wokalny „Źawaranki” z utworami: „Och ja małada” i „Michasiok”. Wykonawcy wystąpili w tradycyjnych strojach ludowych. Zarówno zespół” Źawaranki” jak i jak i chór „Kolebka” zakwalifikowali się do eliminacji centralnych, zdobywając II i III miejsce . Eliminacje centralne odbyły się 22.05.2024 w Bielskim Domu Kultury. Chór „Kolebka” zajął III miejsce , a zespół „Żawaranki” zdobył wyróżnienie.

 

Muzyka białoruska jest częścią dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Przedsięwzięcie takie jak „Piosenka Białoruska” pozwalają zachować ten element, angażując najmłodsze pokolenie, które może kultywować tradycję śpiewając w języku ich przodków. Konkurs pozwolił rozbudzić u młodych wykonawców zamiłowanie do śpiewu i muzyki oraz ukształtować wrażliwość artystyczną i kulturalną. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów! Opracowała: Mirosława Nikonczuk, Volga Viluk , Anna Frankowska

Na zdjęciach dzieci ubrane w piękne ludowe stroje, śpiewają piosenki białoruskie, inscenizują je ruchem. Pozują do wspólnego zdjęcia.