Dzieci z grupy Kolebka ubrane w ludowe stroje śpiewają przed mikrofonami, obok stoją dwie nauczycielki.Dziecięcy zespół „Kolebka” działający w naszym przedszkolu - 23 maja obchodził swój Jubileusz.

W ciągu swojej 20 letniej działalności grupa zdążyła zyskać niezwykłe uznanie oraz sympatię zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i regionu Podlasia, odnosząc sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym.

 

Kolebka” to dzieci uczęszczające na zajęcia białoruskiej edukacji regionalnej. Podczas zajęć dzieci poznają tradycje i zwyczaje naszej małej ojczyzny, kształtują poczucie własnej wartości, uczą się języka naszych przodków. Podstawą realizacji zajęć jest nauka przez zabawę, śpiew i taniec. Wszystkie te formy zaprezentowały przedszkolaki rozpoczynając swój Jubileusz. Podczas jubileuszu gościnnie wystąpili również: grupa „Sunduczok” z Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury, zespół wokalny „Zniczka” i zespól tańca „Lawonicha” z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz zespół „Żemerwa” ze Studziwód, absolwenci „Kolebki” – Lidia Skiepko i Damian Bartoszuk. Życzenia wyrażano pięknym słowem, wierszem, śpiewem oraz tańcem. Były kwiaty, upominki i owacje. Zaproszeni goście podkreślali ważną rolę zespołu w krzewieniu tradycji i kultury ludowej naszego regionu. Podziękowaniom za współpracę towarzyszyły łzy wzruszenia i radość ze spotkania.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli świętować z nami ten piękny Jubileusz.

Szczególnie dziękujemy Dyrektorowi Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce za udostępnienie miejsca na przeprowadzenie uroczystości.

Słowa podziękowań kierujemy również w stronę wszystkich rodziców, darczyńców i ludzi o wielkich sercach, dzięki którym Jubileusz mógł się odbyć.

Gratulujemy wszystkim dzieciom z „Kolebki”!

Opracowała :Anna Frankowska, Mirosława Nikonczuk, Volga Viluk

Zdjęcia: Marek Bubul

 

Na zdjęciach dzieci z zespołu „Kolebka” ubrane w piękne, ludowe stroje. Witają zebranych na ich Jubileuszu gości tańcem i piosenką. Gościnie występują również zaproszone dziecięce i młodzieżowe zespoły. Zaproszeni goście nagradzają ich gromkimi brawami, wręczają kwiaty i upominki. Dziękują za współpracę.