Grupa dzieci"Różni ale równi” to jedno z przewodnich haseł obchodzonego co roku Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wróbelki, choć wciąż jeszcze małe, również podjęły temat autyzmu wśród dzieci i dorosłych.

Rozmawialiśmy o emocjach i sposobach ich okazywania. Wskazywaliśmy na podobieństwa między dziećmi z autyzmem a dziećmi normatywnymi. Zwróciliśmy uwagę, że wszyscy dążymy do szczęścia, miłości i przyjaźni. Szukamy radości w kontaktach z innymi, w obcowaniu z otaczającą nas rzeczywistością. Niestety , nie wszyscy potrafią poradzić sobie z emocjami, otworzyć się na otoczenie. Budując empatyczną postawę u dzieci na etapie przedszkola sprawimy, że wyrosną z nich mądrzy ludzie, którzy będą gotowi wyciągnąć pomocną dłoń do drugiego człowieka.

 

Opracowała Iwona Olesiuk Szkopek

W galerii poniżej widzimy dzieci stojące na tle niebieskiej dekoracji z napisem 2.04. Dzień Autyzmu. W dłoniach trzymają odrysowane, wycięte ręce na patyczkach. Na nich litery układające się w napis ŚWIADOMOŚĆ. Na kolejnej fotografii dzieci trzymają wycięte ręce z napisami ZROZUMIENIE , MIŁOŚĆ , AKCEPTACJA, TROSKA, SZACUNEK, PRZYJAŹŃ. Kolejne zdjęcie to dzieci stojące indywidualnie. Trzymają wycięte rączki a na nich wcześniej wymienione napisy. Galeria pokazuje również przedszkolaki leżące na podłodze. Głowy maja zwrócone do środka koła. W centrum leży wycięta z papieru, niebieska żarówka z napisem „ RÓŻNI ALE RÓWNI.” Dwa ostatnie zdjęcia to plakat z wcześniej wymienionymi wartościami, papierową żarówką i słowem ŚWIADOMOŚĆ. Dzieci siedzą w półkolu przy plakacie.