Grupa przedszkolaków z wychowawczynią i strażakami przy wozie strażackim.W dniu 16.09.2022. w naszym przedszkolu odbyły się praktyczne ćwiczenia ewakuacji przedszkolaków i pracowników z budynku przedszkola.

Celem tego działania było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi. Całaoglądaję akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bardzo szybko i bezpiecznie opuściły budynek. Za właściwy przebieg ćwiczeń odpowiadała pani dyrektor przedszkola Joanna Ruszuk, natomiast akcja odbywała się we współpracy i pod czujnym okiem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Po zakończonych ćwiczeniach przedszkolaki miały możliwość usiąść w wozie strażackim oraz podziwiać z bliska wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej odpowiedzialnej pracy strażacy.

 

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia, na których dzieci oraz pracownicy przedszkola zebrali się w miejscu zbiórki przy ewakuacji.Na innych przedszkolaki siedzą w kabinie wozu strażackiego oraz oglądają jego wyposażenie, mierzą hełmy