Dzieci z transparentami Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej w przedszkolu.

Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

 

Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowały dla przedszkoli pakiet materiałów edukacyjnych. W oparciu o te materiały w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne z edukacji zdrowotnej.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Właśnie tą wiedzę poszerzały i umiejętności nabywały dzieci z najstarszych grup z naszego przedszkola. Przedszkolaki poznały niektóre choroby oraz sposoby zapobiegania im, dowiedziały się jaka rolę odgrywają szczepienia oraz utrwaliły nawyk prawidłowego mycia rąk. Dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hajnówce nie zabrakło również materiałów edukacyjnych dla rodziców.

Przygotowała: Elżbieta Omelianiuk

Opis galerii: Dzieci kolorują rysunki przedstawiające choroby, bakterie i wirusy a następnie je prezentują. Dzieci myją ręce w łazience według instrukcji. Na zdjęciach widoczna jest galeria prac o wirusach i bakteriach wykonana przez dzieci.