Grupa dzieci przed budynkiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w BiałowieżyPrzedszkolaki z grup Skowronek i Sówek podczas wycieczki do Białowieży (12.04.2023r.) wzięły udział w Akcji Czynnej Ochrony Płazów. Pod opieką pracowników Białowieskiego Parku Narodowego, dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej oraz w zajęciach terenowych. Poznały rodzaje płazów, ich cykl rozwojowy, tryb życia i jak bardzo są pożyteczne, zjadając uciążliwe dla człowieka owady. Podczas zajęć praktycznych dzieci poszukiwały płazów, rozpoznawały ich gatunki oraz bezpiecznie przenosiły do pobliskiego stawu. Pomagając zwierzętom, uczyły się odpowiedzialności za każde stworzenie.

Monika Pawlenko, Aneta Jurczuk

W galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające grupę Skowronki i Sówki podczas ich wycieczki do Białowieży. Dzieci biorą udział w zajęciach teoretycznych, oglądają prezentację na ekranie. Układają obrazki przedstawiające cykl rozwojowy żab, wykonują książeczki o żabach, malują małe kamienie. Na kolejnych fotografiach dzieci znajdują się przy drodze, szukają płazów, przenoszą je do wiadra, a następnie do zbiornika wodnego.