dzieci pozują do grupowego zdjecia. Są ubrane w biało-czerwone stroje. Jedno dziecko trzyma godło.Dnia 27 kwietnia w naszym przedszkolu niezwykle uroczyście obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”. Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor Joanna Ruszuk serdecznie przywitała wszystkich obecnych, po czym nastąpiła uroczystość. Głównym celem akademii było nie tylko upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji, ale także rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych małych Patriotów. W tym ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście prezentując piękno naszej ojczyzny. Część artystyczną rozpoczęła grupa Skowronki, która zaprezentowała taniec „Polonez” do muzyki Wojciecha Kilara oraz zaśpiewała piosenkę „Orzeł biały”. Następnie swoje umiejętności zaprezentowały wszystkie grupy wiekowe. Najmłodsza grupa Wróbelki zaśpiewała piosenkę „Flaga” oraz zaprezentowała taniec „Grozik”. Słuchaliśmy również piosenki „Polak mały” w wykonaniu grupy Sikorki. Grupa Jaskółki zaprezentowała nam piosenkę „Polska to nasz dom” oraz taniec „Koziorajka”. Na koniec grupa Sówki zatańczyła taniec „Mazur”. Na zakończenie uroczystości wszyscy hucznie recytowaliśmy „Katechizm polskiego dziecka”. To wspólne, przedszkolne, celebrowanie majowych świąt narodowych, stało się okazją do radosnego manifestowania dziecięcego patriotyzmu. W naszym przedszkolu odbył się również międzyprzedszkolny patriotyczny konkurs plastyczny „Polskie Symbole Narodowe oczami dziecka”. Głównym celem konkursu było kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej oraz pobudzenie aktywności i kreatywności twórczej dzieci. Prace konkursowe dzieci z innych przedszkoli pięknie ozdobiły nam salę na dzisiejszą uroczystość. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom za udział w naszym konkursie patriotycznym.

 

Opracowała Agnieszka Rola, Monika Pawlenko, Iwona Olesiuk Szkopek

Zdjęcia przedstawiają artystyczne występy przedszkolaków podczas uroczystości z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja.