Zgodnie z § 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) „tzw. ustawa przedszkolna”, od 01.09.2013 roku opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, ponad bezpłatny 5-godzinny wymiar ustawowy, wynosi 1 zł:

 

od 6.00 do 8.00 godziny bezpłatne

od 8.00 do 13.00 bezpłatna realizacja podstawy programowej (tylko opłaty za posiłki)

od 13.00 do 17.00 każda godzina korzystania z usług przedszkola płatna 1,00 zł

 

Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia, którego całodzienny koszt wynosi 8 zł, w tym:

Śniadanie – 2,20 zł

Obiad – 4,00 zł

Podwieczorek – 1,80 zł