Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takich, które pobierają zasiłki z pomocy społecznej mogą ubiegać się o ulgę w wysokości do 50%  zwolnienia z opłaty za obiady.

Formalności można dokonać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.