Rodzice i opiekunowie prawni mogą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Każdy może ubezpieczyć dziecko także we własnym zakresie.

Opłata za ubezpieczenie jest wnoszona jednorazowo we wrześniu. Stawka całorocznego ubezpieczenia zależy od wybranego Ubezpieczyciela. Przedszkole zawiera umowę na ubezpieczenie zbiorowe.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia. Ubezpieczenie działa na terenie Polski i obowiązuje 24 godz/dobę.