W tym dziale znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące zapisów dziecka do naszego przedszkola. Dostępne są tu wszystkie wymagania oraz dokumenty niezbędne do złożenia w przedszkolu.

 

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek - kartę zapisu dziecka do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia.

Nasze Przedszkole nie prowadzi oddziałów integracyjnych, ale jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice bądź opiekunowie mogą się ubiegac o przyjęcie dziecka na zasadach ogólnych.