Grupa 6-latków

Grupa 5-6-latków

Oddział prowadzą: 

mgr Wiesława Szczerba

mgr Monika Pawlenko


Personel obsługowy – woźna oddziałowa:

Irena Kalinowska

 

Sówki to najstarsza z naszych grup. Z ich doświadczenia mogą korzystać młodsi wychowankowie naszego przedszkola. Przygotowują się do nauki w klasie pierwszej. Poprzez zabawę poznają litery, uczą się liczyć i zdobywają różne umiejętności przydatne w szkole. Sówki lubią poznawać świat poprzez taniec i muzykę.