19.04.14 posilki

Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Koszt trzech posiłków to 8 zł dziennie, w tym:

  • śniadanie – 2,20 zł

  • obiad – 4 zł

  • podwieczorek – 1,80 zł

Przedszkolaki na co dzień mają udostępnioną wodę pitną.

Opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu rodzice i opiekunowie dokonują na wyodrębnione konto Przedszkola Nr 1 w Hajnówce, zamieszczone poniżej:

nr konta: PKO BP S.A. Oddział  w Hajnówce 06 1020 1332 0000 1202 0706 1395