Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce do udziału w projekcie pt. "Moje przedszkole" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu realizowanego w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce jest wsparcie 40 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat z miasta Hajnówka poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz doposażenie przedszkola w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie u dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1
w Hajnówce kompetencji kluczowych w tym organizację:

- dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 10 dzieci;

- trzech kółek dla 30 dzieci wykazujących zainteresowania: badawcze - 10 dzieci, informatyczne - 10 dzieci i językowe (j. angielski) - 10 dzieci;

- wyjazdu edukacyjnego dla 40 dzieci (dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie).

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od dnia 5 sierpnia 2019 r. i trwa do 19 sierpnia 2019 r.

Wypełnione dokumenty (dostępne są w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce oraz w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1 – pokój 206), a także w wersji elektronicznej na witrynie przedszkola: www.przedszkole1.hajnowka.pl oraz urzędu www.hajnowka.pl.), tzn. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz oświadczenie uczestnika projektu, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w w/w przedszkolu lub w biurze projektu.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

loga