Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce do udziału w projekcie pt. "Moje przedszkole" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu realizowanego w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce jest wsparcie 40 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z miasta Hajnówka poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz doposażenie przedszkola w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie u dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce kompetencji kluczowych w tym organizację:

  • dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 10 dzieci;
  • trzech kółek dla 30 dzieci wykazujących zainteresowania: badawcze - 10 dzieci, informatyczne - 10 dzieci i językowe (j. angielski) - 10 dzieci;
  • wyjazdu edukacyjnego dla 40 dzieci (dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie).

II termin rekrutacji do projektu rozpoczyna się od dnia 9 września 2019r. i trwa do 16 września 2019r. Rekrutacja dotyczy następujących zajęć:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych (koło matematyczne) – 7 dzieci
  • koło informatyczne – 7 dzieci
  • koło badawcze – 4 dzieci

Wypełnione dokumenty (dostępne są w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce oraz w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1 – pokój 206), a także w wersji elektronicznej na witrynie przedszkola: www.przedszkole1.hajnowka.pl  oraz urzędu www.hajnowka.pl.), tzn. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz oświadczenie uczestnika projektu, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w w/w przedszkolu lub w biurze projektu.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Rekrutacja

loga