Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, robotykę, teatrzyk, rytmikę, zajęcia komputerowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe po zgłoszeniu się minimum 7 dzieci do grupy. Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci.

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

19.03.22 terapia.jpg

Terapia pedagogiczna to oddziaływania przy użyciu środków pedagogicznych, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych na różnego typu trudności zauważone w procesie edukacyjnym, a także ich przyczyny. Celem podejmowanych procesów jest eliminowanie przyszłych niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji.

 

19.03.18 karate

Karate to bezpłatne zajęcia dla chętnych przedszkolaków. Naukę prowadzi pan Jerzy Iwaniuk, doświadczony trener i działacz Klubu Karate Tradycyjnego w Hajnówce.

19.03.18 kolebka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowej nauki języka białoruskiego.