ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

RELIGIA PRAWOSŁAWNA

Nauczycielka: Eugenia Kazimiruk

PONIEDZIAŁEK : 09.30 -10.00 gr. III

10.00 – 10.30 gr. V

10.30 – 11.00 gr. IV

CZWARTEK : 12.00 – 12.30 gr. III

12.30 – 13.00 gr. V

13.00 – 13.30 gr. IV

 

RELIGIA KATOLICKA

Nauczycielka: Agnieszka Pieśluk (3 godz./tyg.)

WTOREK: 9.00 – 10.00 gr. III lub 12.00 – 13.00 gr. IV

10.00 – 11.00 gr. IV lub 13.00 – 14.00 gr. III

11.00 -12.00 gr. V lub 14.00 - 15.00 gr. V

 

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczycielka: Julia Prokopiuk

PONIEDZIAŁEK : 12.00 – 12.30 gr. III

12.30 – 13.00 gr. IV

13.30 – 14.00 gr. V

CZWARTEK: 9.30 – 9.45 gr. I

9.45 – 10.00 gr. II

10.00 – 10.30 gr. III

10.30 – 11.00 gr. IV

11.00 – 11.30 gr. V

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Nauczycielka: Elżbieta Prokopiuk ( 2 godz./tyg.)

ŚRODA: 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

PIĄTEK: 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Nauczycielka: Aneta Jurczuk ( 2 godz./tyg.)

ŚRODA: 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

PIĄTEK: 11.00 – 12.00 lub 12.00 -13.00

 

DRUŻYNA ZUCHOWA „LEŚNE SKRZATY”

Nauczycielka; Agnieszka Pieśluk

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

 

EDUKACJA REGIONALNA / PROGRAM AUTORSKI/ - 7 godzin w tygodniu

- w tym nauka języka białoruskiego i tańców regionalnych pod kierunkiem pani Volhy Viliuk

Nauczycielki; Mirosława Nikonczuk (3 godz./tyg.), Alla Suprun ( 3 godz./tyg.), Ewa Szymańska (1 godz./tyg.)

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 12.00

WTOREK: 11.00 – 12.00

CZWARTEK : 11.00 – 12.00

lub

PIĄTEK: 11.00 – 12.00

12.00 - 14.00

ŚRODA: 11.00 – 12.00

12.00 – 14.00

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Nauczyciel logopeda: Eugenia Trofimiuk /14 godz./tyg./

PONIEDZIAŁEK: 7.30 – 12.00

WTOREK: 7.30 -12.00

ŚRODA: 7.30 – 12.30

 

ZAJĘCIA KARATE TRADYCYJNEGO dla dzieci

Prowadzący trener: Jerzy Iwaniuk

W każdy piątek od 15.30 do 16.00

 

RYTMIKA

Zajęcia w każdej grupie wiekowej według planu nauczycielek w ramach realizacji podstawy programowej.