Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, robotykę, teatrzyk, rytmikę, zajęcia komputerowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe po zgłoszeniu się minimum 7 dzieci do grupy. Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci.

19.03.12 zuchy

30 GZ "Leśne Skrzaty" powstała we wrześniu 2004r. w Przedszkolu Nr1 w Hajnówce. Opiekunem gromady jest dh. phm. Agnieszka Pieśluk.

19.03.12 logopeda

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w prowadzi p. Eugenia Trofimiuk.

19.03.03 angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia prowadzi p. Julia Prokopiuk. 

19.03.02 przebojowe
"Przebojowe dzieciaki" to zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci z Przedszkola Nr 1. Zajęcia odbywają się 2, 3 w tygodniu i prowadzone są przez p. Elżbietę Prokopiuk.