Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, robotykę, teatrzyk, rytmikę, zajęcia komputerowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe po zgłoszeniu się minimum 7 dzieci do grupy. Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci.

19.03.02 zajecia korekcyjne

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w naszym przedszkolu prowadzi p. Elżbieta Prokopiuk.