Uczestnity oraz organizatorzy i nauczycielki pozują do zdjęcia28 lutego 2023 roku w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce odbyła się piąta edycja konkursu recytatorsko – plastycznego, w którym wzięły udział przedszkolaki z hajnowskich przedszkoli samorządowych i niepublicznych oraz z oddziału przedszkolnego z Dubin.

 

Uroczystość oficjalnie otworzyła i serdecznie powitała dzieci i gości, dyrektor Przedszkola Nr 1 - Joanna Ruszuk. Zaproszenie do jury konkursu przyjęły: pani Jolanta Stefaniuk – kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Hajnówka, pani Agnieszka Kazberuk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce oraz pani Grażyna Jałoza – specjalista logopeda, pracująca w Przedszkolu Nr 1.

W tegorocznej, V edycji zimowego konkursu, wzięło udział 30 dzieci z sześciu placówek przedszkolnych. Dzieci miały zadanie narysować pracę plastyczną o swojej wymarzonej zimie i przygotować wiersz do recytacji o tematyce zimowej. Temat miał zachęcać dzieci i ich bliskich do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczestnicy pięknie zaprezentowali się na w „śnieżnej” scenerii, a dziecięce plastyczne obrazy na konkursowej wystawie, zachwycały kreatywnością i pomysłowością.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów konkursu, którymi byli Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka, Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Urząd Miasta Hajnówka i Rada Rodziców Przedszkola nr 1 w Hajnówce. Uczestnicy zaprezentowali się pięknie, prezentujac swoje talenty recytatorskie, za co jury przyznało im Dyplomy, Nagrody i Wyróżnienia.

Finał konkursu uatrakcyjniły występy dzieci z grupy Jaskółek i Skowronków oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

W ten wyjątkowy sposób uroczyście pożegnaliśmy zimę i niecierpliwie czekamy na ciepłą, zieloną wiosnę…

Opracowanie tekstu: E.Omelianiuk, J.Ruszuk