dzieci z opiekunami podchodzą do pomnika3 Maja 2023 roku Przedszkole Nr 1 w Hajnówce wspólnie z przedstawicielami władz państwowych, miejskich oraz hajnowskich szkół i przedszkoli celebrowało 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 Główna uroczystość odbyła się pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, który został postawiony w 1989 roku w 50 rocznicę istnienia Stronnictwa Demokratycznego. Wówczas na betonowym cokole umieszczono granitową płytę z napisem: "Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu - Konstytucja 3 Maja 1791". Co roku w tym miejscu odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji Święta 3 Maja z udziałem władz samorządowych, duchownych i mieszkańców Hajnówki.

3-majowa uroczystość rozpoczęła się wspólnym przemarszem od Kościoła pw. Krzyża Świętego i odśpiewaniem hymnu państwowego pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie następnie złożono kwiaty przez delegacje z różnych instytucji . Przedszkole Nr 1 w Hajnówce reprezentowały Pani dyrektor Joanna Ruszuk oraz nauczycielka Elżbieta Omelianiuk wraz z wychowankami z grup „Sikorek” i „Sówek” i ich rodzicami.

Majowe uroczystości zbiegły się z obchodami 100-lecia parafii pw. Krzyża Świętego w Hajnówce i Piknikiem Rodzinnym w Amfiteatrze Miejskim. Podczas pikniku, na scenie amfiteatru, swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały dzieci z naszego przedszkola, które zostały laureatami konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego. Wśród nich znaleźli się: Ola Chomicka z grupy Sikorek (I miejsce), Hania Belter (II miejsce) i Kacper Pietraszko (III miejsce) z grupy Jaskółek.

Bardzo dziękujemy naszym rodzicom za zaangażowanie, poświęcony czas oraz możliwość wspólnego świętowania tego pięknego, patriotycznego święta.

Opracowanie: E.Omelianiuk, J.Ruszuk