Ćwiczenia słuchowe stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ w przypadku dzieci starszych służą budowaniu prawidłowych wzorców słuchowych poszczególnych głosek. Opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy często mają miejsce w wyniku opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego, polegającego na wyróżnianiu i różnicowaniu głosek podobnych i tzw. opozycyjnych. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.

Zamieszczamy tutaj „ściągę” z tekstów piosenek i wierszyków, które wykorzystujemy w naszej pracy z dziećmi. Na razie jest ich tu jeszcze niewiele ale będziemy starać się je uaktualniać i dopisywać nowe, tworząc tym samym zbiór utworów, które mogą przydać się wszystkim rodzicom. Mamy nadzieję, że wspólne śpiewanie czy też recytowanie tych prostych utworów sprawi Wam wiele radości i zaszczepi w dzieciach miłość do muzyki i literatury – na razie dziecięcej.

19.03.22 mowa

Nauka mówienia to powolny proces. Przez pierwsze trzy lata życia, gdy mózg dziecka gwałtownie się rozwija, twój maluch będzie stopniowo przyswajał sobie nowe wyrazy. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka wiąże się z osiąganiem kolejnych kamieni milowych, których nie można „przeskoczyć”. Możliwe jest jednak przyspieszenie procesu nauki mowy poprzez codzienne wykonywanie prostych czynności. Zapoznaj się z kilkoma cennymi radami.