Zdjęcie przedstawia biskupa Mikołaja.Przed 6 grudnia dzieci uczęszczające na religię poznały dobrego Biskupa Mikołaja, który pomagał ludziom ubogim, ale czynił to tak, by go nikt nie widział i nie dziękował. My też możemy naśladować biskupa Mikołaja, kiedy pomagamy innym i nie oczekujemy pochwały. Najważniejsze jest to, że Pan Bóg nas widzi, On zna nasze serca i widzi wszystko co dobrego robimy.

Siostra Marta Anna Borkułak