Grupa dzieci w przedszkolnej sali.Dzieci z grupy „Sikorki” i „Wróbelki” obchodziły 32 rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, która przypada na dzień 20 listopada.

Przedszkolaki zapoznały się ze swoimi prawami na podstawie wiersza pt.„Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego oraz ilustracji. Dowiedziały się, że każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Zaśpiewały również piosenkę pt.„Bo co może mały człowiek”, obejrzały film edukacyjny pt. „Prawa dziecka”, pokolorowały obrazki i rozwiązywały zagadki w celu utrwalenia zdobytej wiedzy. Najbardziej dzieci zapamiętały prawa do: zabawy, odpoczynku, rodziny i szacunku do ich potrzeb. Podnoszenie świadomości dotyczącej tolerancji to ważne zagadnienie dla prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci. Tolerancja to jedna z większych wartości, jaką możemy przekazać naszemu dziecku.

 

Opracowała: Ewa Szymańska, Mirosława Nikonczuk

Na zdjęciach dzieci oglądają film edukacyjny „Prawa dzieci”, rozwiązują zagadki i opowiadają o prawach dzieci, słuchają wiersz, kolorują obrazki, śpiewają piosenki. Pokazują wybrane przez siebie plansze o prawach dzieci. Bawią się z kolegami w dowolnie wybrane przez siebie zabawy.