Dzieci z grupy Sówek wraz z wolontariuszami z innych państw w Jurcie.Dzieci z grupy Sówek uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” z siedzibą w dawnym dworcu PKP w Hajnówce.

 

Dzieci miały za zadanie ułożyć mandale z drobnych ziaren. Korzystały z różnych zbóż, poznawały nazwy i faktury. Usypywały kolorowe wzory roślinne i zwierzęce. Następnie dzieci miały możliwość z udziałem wolontariuszy z różnych państw poćwiczyć znajomość języków obcych. Dzieci od wolontariuszy otrzymały prezenty.

p. Monika

Spotkanie odbyło się w dużym namiocie zwanym jurtą na stacji PKP w Hajnówce. Dzieci układają mandale z drobnych ziaren. Korzystają z różnych zbóż, poznają nazwy i faktury. Usypują kolorowe wzory roślinne i zwierzęce.