grupa dzieci pozuje do zdjecia przy drewnianych rzeźbachTradycja w życiu przedszkolaka. Od wielu już lat w przedszkolu podejmowanych jest szereg działań mających na celu kultywowanie wśród naszych wychowanków tradycji i zwyczajów własnej miejscowości, aby przetrwały jak najdłużej.

Wiele uwagi poświęcamy na poznanie tradycji naszego najbliższego regionu. Towarzyszą temu różnorodne zwyczaje i obrzędy związane ze świętami religijnymi i kalendarzem przyrodniczym np.”Pożegnanie Zimy- topienie Marzanny”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach twórczych w placówce, wyjeżdżały na warsztaty do Gminnej Biblioteki w Narwi, uczestniczyły w wystawach i warsztatach organizowanych przez Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce:

 

  • wykonanie „Marzanny”- „Pożegnanie zimy- powitanie wiosny”
  • wykonanie palm wielkanocnych
  • ozdabianie pisanek techniką batikową
  • pieczenie „bocianich łap”
  • udział w warsztatach garncarskich- lepienie garnków
  • oglądanie wystawy multimedialnej „Dawne życie na wsi”
  • wyjście do kina – oglądanie dawnych bajek w j.białoruskim
  • poznanie zwyczaju ozdabiania domów na „Zielone Świątki”

Na zajęciach dzieci nauczyły się kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych regionu Podlasia.

Opracowała: Mirosława Nikonczuk

Na zdjęciach dzieci z kukłą Marzanny żegnają zimę i witają Wiosnę. Wykonują i prezentują palmy wielkanocne. Wspólnie z rodzicami ozdabiają pisanki techniką batikową. Robią drożdżowe bułeczki „bocianie łapy”. Zjadają ze smakiem upieczone bułeczki. Na warsztatach garncarskich własnoręcznie lepią garnki z gliny. Zwiedzają wystawę multimedialną w muzeum. Oglądają bajkę w kinie.