W związku z realizacją programu edukacji zdrowotnej „Moje dziecko idzie do szkoły” rodzicom dzieci 6-letnich zorganizowano zebranie, na którym przedstawicielki Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Hajnówce zaprezentowały multimedialną prezentację.

Dotyczyła ona zagadnień: racjonalne odżywianie oraz komponowanie codziennej diety, zapobieganie nadwadze i otyłości, ochrona wzroku, prawidłowa postawa ciała, higiena osobista w domu i w szkole, bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły. Odbyła się dyskusja nad sposobami realizacji poszczególnych zagadnień.