grupa dzieci pozuje do zdjęciaPolska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF.

Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

 

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

W naszym przedszkolu co roku świętujemy Dzień Praw Dziecka i dużą uwagę przywiązujemy do przestrzegania praw dzieci. W tym roku również przeprowadziliśmy zajęcia z dziećmi na temat ich praw i ubraliśmy się na niebiesko, w kolory Unicefu.

Przygotowała: Elżbieta Omelianiuk, Elżbieta Prokopiuk

Opis galerii:

Zdjęcia przedstawiają dzieci ubrane na niebiesko, które oglądają prezentację multimedialną. Przedszkolaki po wykonaniu niebieskiej pracy plastycznej (odbitych i pokolorowanych dłoni) prezentują ją siedząc na dywanie.