Dzień Praw dziecka20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka”. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Jest to okazja, aby w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać. Tego dnia w naszej grupie dominował kolor niebieski, który został wybrany przez UNICEF jako symbol okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. Dzieci z naszej grupy poznały swoje prawa na podstawie wiersza i piosenki, a także filmu edukacyjnego i ilustracji. Pokolorowały też obrazki przedstawiające prawa dzieci.

 

Ewa Szymańska

W galerii na pierwszym zdjęciu dziewczynka trzyma kartkę z napisanymi prawami dziecka, na kolejnych dzieci kolorują obrazki, na następnych dzieci ubrane na niebiesko trzymają pokolorowane obrazki.