Dzieci pozują do zdjęcia, w rękach trzymają dyplomy. Towarzyszy im ratownik medyczny.W marcu wszyscy pracownicy naszego przedszkola wzięli udział w szkoleniu przypominającym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Nasze przedszkole rozwija w dzieciach od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Pierwszy raz w przedszkolu w szkoleniu wzięły udział dzieci – sześciolatki z grupy Sówek.

Było to nowe, ale bardzo cenne doświadczenie w życiu przedszkolaków. Dzieci brały już udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zorganizowanych przez strażaków oraz zajęciach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowanych przez policję, ale pierwszy raz uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez ratownika medycznego. Pan Andrzej w bardzo ciekawy i bliski dzieciom sposób przeprowadził pogadankę z dziećmi oraz warsztaty.

Na zajęciach dzieci zapoznały się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Zdobyły wiedzę oraz umiejętności poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne na fantomach. Warsztaty ratownicze w sposób swobodny, poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne umożliwiły zdobycie podstawowych umiejętności ratowania życia. Dzięki aktywnemu uczestnictwu mali ratownicy wypracowywali sposoby radzenia sobie w nagłych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu drugiego człowieka. Uczestnictwo w warsztatach to również cenna nauka podejmowania samodzielnych decyzji.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali imienne certyfikaty i dyplomy.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi i Interaktywnemu Centrum Edukacji i Usług ,,Inter –EDU” Elżbieta Mordań za przeprowadzenie szkolenia .

Przygotowała: Elżbieta Omelianiuk

 

Opis galerii: Na zdjęciach dzieci siedzą w kole na dywanie. Na dywanie siedzi mężczyzna i prowadzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna bandażuje dziecku głowę, zakłada dziewczynce kołnierz ortopedyczny. Przy pomocy fantoma uczy dzieci resuscytacji. Dzieci podchodzą kolejno do fantoma i uciskają klatkę piersiową manekina. W tle widoczna jest torba ratownika medycznego z akcesoriami medycznymi. Dzieci i ratownik pozują do grupowego zdjęcia. Dzieci trzymają w dłoniach dyplomy za udział w szkoleniu.