Grupa przedszkolna „Skowronki” na wspólnym zdjęciu z policjantami.Dnia 29 września dzieci z grup „Skowronki”, „Sówki” oraz „Jaskółki” wybrały się pod eskortą policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na edukacyjny spacer „Bezpieczny Przedszkolak”.

Spacer jest częścią projektu edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak” skierowanego do najmłodszych grup wiekowych dzieci. Został opracowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i ma na celu edukowanie i utrwalanie wymaganych zachowa przez najmłodszych. W ramach projektu dzieci zdobywają odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, utrwalania znajomości numerów alarmowych oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, czy w ogrodzie przedszkolnym na podwórku. Na wspólnym spacerze z policjantami po przejściach dla pieszych dzieci jak zawsze wykazały się dużą spostrzegawczością, cierpliwością oraz w pełni zaangażowały się w zadania. Wspólnie omawiane było bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Dzieci widziały znaki drogowe, sytuację na drodze i utrwalały prawidłowe zachowania. Było bezpiecznie, edukacyjne, praktycznie i wesoło. Dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za nieustające starania, aby najmłodsze pokolenia umiały dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Opracowała: Mariola Samsonowicz

W galerii poniżej widzimy dzieci spacerujące z policjantami po hajnowskich chodnikach nieopodal przedszkola. Celem spaceru są pobliskie przejścia dla pieszych, na których dzieci z policjantami utrwalają poznane i wymagane zachowania. Na kolejnych zdjęciach widzimy jak dzieci spoglądają raz w prawo, raz w lewo. Po dokładnym upewnieniu się, że drogą nie jedzie żadne auto, bądź rowerzysta, dzieci wraz z policjantami przechodzą na drugą stronę jezdni. Po drodze omawiane są znaki drogowe bez sygnalizacji świetlnej: znaki ostrzegawcze „przejście dla pieszych” i „dzieci” oraz znaki informujące: „przejście dla pieszych” oraz „przejazd dla rowerzystów”.